nEO_IMG_KIN_0450.jpgnEO_IMG_KIN_0449.jpg

一直以來我都比較跟兒童題材無緣,這次剛好有個機會,參加桃園統領百貨的兒童搬運比賽,這次的小選手有可愛的小俠女喔

nEO_IMG_KIN_0438.jpgnEO_IMG_KIN_0437.jpg nEO_IMG_KIN_0464.jpg

參賽的前一刻,還在呼呼大睡的小傢伙,下一秒已經爬起來非常好動玩起來了,參賽現場好多很可愛的小朋友

nEO_IMG_KIN_0465.jpg nEO_IMG_KIN_0466.jpg nEO_IMG_KIN_0467.jpg nEO_IMG_KIN_0468.jpgnEO_IMG_KIN_0475.jpgnEO_IMG_KIN_0476.jpg

nEO_IMG_KIN_0452.jpgnEO_IMG_KIN_0470.jpg

nEO_IMG_KIN_0477.jpg nEO_IMG_KIN_0478.jpg nEO_IMG_KIN_0479.jpg

nEO_IMG_KIN_0480.jpg nEO_IMG_KIN_0481.jpg nEO_IMG_KIN_0518.jpg nEO_IMG_KIN_0520.jpgnEO_IMG_KIN_0519.jpg  nEO_IMG_KIN_0524.jpg nEO_IMG_KIN_0528.jpg nEO_IMG_KIN_0536.jpg nEO_IMG_KIN_0537.jpg nEO_IMG_KIN_0539.jpg nEO_IMG_KIN_0541.jpg nEO_IMG_KIN_0552.jpg nEO_IMG_KIN_0557.jpg nEO_IMG_KIN_0561.jpg nEO_IMG_KIN_0576.jpgnEO_IMG_KIN_0600.jpgnEO_IMG_KIN_0602.jpg

nEO_IMG_KIN_0593.jpg nEO_IMG_KIN_0594.jpg 

nEO_IMG_KIN_0607.jpg nEO_IMG_KIN_0608.jpg nEO_IMG_KIN_0609.jpg nEO_IMG_KIN_0613.jpg nEO_IMG_KIN_0616.jpgnEO_IMG_KIN_0626.jpg

nEO_IMG_KIN_0622.jpg nEO_IMG_KIN_0623.jpg 

nEO_IMG_KIN_0631.jpgnEO_IMG_KIN_0647.jpg nEO_IMG_KIN_0643.jpg

nEO_IMG_KIN_0649.jpg nEO_IMG_KIN_0650.jpg

雖說成績不太好,但是志在參加,不在得獎況且有跑完全程已經很厲害的囉最後小俠女來個招牌動作"驚驚"來結束這快樂的一天

nEO_IMG_KIN_0653.jpg nEO_IMG_KIN_0654.jpg nEO_IMG_KIN_0655.jpg

    全站熱搜

    伊莎貝菈 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()